خدمات

我们的服务

خدمات ما

برخی خدمات صنعتی قابل ارائه توسط گروه شرکت های Mex

برخی خدمات به شرح ذیل می باشد :

 

 • بهینه سازی خط تولید و افزایش راندمان تولید و کاهش هزینه تمام شده
 • معرفی فرصت های سرمایه گذاری در چین
 • خدمات طراحی مهندسی و مدلسازی و تهیه نقشه 2D و 3D
 • خدمات بازرسی فنی و نظارت محصول توسط کارشناسان فنی ما در هر نقطه از چین
 • نمونه سازی سریع

برخی خدمات به شرح ذیل می باشد :

 

 • بهینه سازی خط تولید و افزایش راندمان تولید و کاهش هزینه تمام شده
 • معرفی فرصت های سرمایه گذاری در چین
 • خدمات طراحی مهندسی و مدلسازی و تهیه نقشه 2D و 3D
 • خدمات بازرسی فنی و نظارت محصول توسط کارشناسان فنی ما در هر نقطه از چین
 • نمونه سازی سریع

ارائه خدمات ماشینکاری دقیق شامل :

تراش دقیق CNC ، فرز دقیق CNC ، اسپارک دقیق CNC ، سنبه قالب پریفورم ، کویتی قالب پریفورم ، نک رینگ

ارائه خدمات ماشینکاری دقیق شامل :

تراش دقیق CNC ، فرز دقیق CNC ، اسپارک دقیق CNC ، سنبه قالب پریفورم ، کویتی قالب پریفورم ، نک رینگ

راه اندازی خط تولید صنعتی :

 • راه اندازی خط تولید محصولات آزمایشگاهی
 • راه اندازی خط تولید پارچه ملت بلون و اسپان باند
 • راه اندازی خط تولید ماسک پزشکی
 • راه اندازی خط تولید محصولات غذایی
 • راه اندازی خطوط بسته بندی صنایع غذایی
 • راه اندازی خط تولید محصولات یکبار مصرف پزشکی
 • خط تولید سرنگ پزشکی 2، 5، 10، 20، 50CC و سرنگ انسولین
 • خط تولید سرم
 • خط تولید لارینگوسکوپ
 • خط تولید لارینژیال ماسک
 • خط تولید Airway
 • خط تولید ست سرم
 • خط تولید ست دیالیز

راه اندازی خط تولید صنعتی :

 • راه اندازی خط تولید محصولات آزمایشگاهی
 • راه اندازی خط تولید پارچه ملت بلون و اسپان باند
 • راه اندازی خط تولید ماسک پزشکی
 • راه اندازی خط تولید محصولات غذایی
 • راه اندازی خطوط بسته بندی صنایع غذایی
 • راه اندازی خط تولید محصولات یکبار مصرف پزشکی
 • خط تولید سرنگ پزشکی 2، 5، 10، 20، 50CC و سرنگ انسولین
 • خط تولید سرم
 • خط تولید لارینگوسکوپ
 • خط تولید لارینژیال ماسک
 • خط تولید Airway
 • خط تولید ست سرم
 • خط تولید ست دیالیز