واردات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از چین

 • محصولات مراقبتی COVID-19 کرونا (COVID-19 Care products)
 • ماسک 3لایه پزشکی ، ماسک N95 ، شیلد ، گان پزشکی
 • ست سرم ، ست دیالیز، دسته فایبر اپتیک ، Airway
 • انواع کتترها IV Catheter – کاتتر قلبی CVC
 • چست لید (Electrocardiogram Chest Lead)

اطلاعات تماس نماینده چینی

واردات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از چین

 

 • CP Module IndustrialMr. Xiang Ji

واردات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از چین

 • محصولات مراقبتی COVID-19 کرونا (COVID-19 Care products)
 • ماسک 3لایه پزشکی ، ماسک N95 ، شیلد ، گان پزشکی
 • ست سرم ، ست دیالیز، دسته فایبر اپتیک ، Airway
 • انواع کتترها IV Catheter – کاتتر قلبی CVC
 • چست لید (Electrocardiogram Chest Lead)

اطلاعات تماس نماینده چینی

واردات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از چین

 

 • CP Module IndustrialMr. Xiang Ji

قالب صنعتیماشین آلات صنعتی